Międzynarodowa współpraca i rozpoznawalność

Onkologiczna Poradnia Genetyczna mieści się w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych przy SPSK1 ul. Unii Lubelskiej 1, wejście oznaczone lit. „O”

Pacjenci przyjmowani w ramach NFZ, czyli:

           – pacjenci nowi ze skierowaniami (UWAGA! e-skierowanie należy wydrukować!!!)

           – pacjenci na kolejne wizyty konsultacyjne

           – pacjenci po odbiór wyników badań genetycznych   

mogą się zarejestrować pod nr tel. 91 425 04 72/73

 

Pacjenci na badania profilaktyczne w ramach opiek rodzin z wysokim ryzykiem nowotworów (Pogram Ministerstwa Zdrowia) mogą się zarejestrować na badania kontrolne pod nr tel.  91 425 04 89 

 

 

MCND posiada bliskie kontakty naukowe z innymi ośrodkami badawczymi działającymi w zakresie diagnostyki nowotworów dziedzicznych na świecie. Szczególnie bliska współpraca prowadzona jest z zespołem profesora Stevena Naroda z Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie oraz profesora Rodneya Scotta z Newcastle w Australii. Od 2003 roku MCND wydaje międzynarodowe czasopismo naukowe „Hereditary Cancer in Clinical Practice” (www.hccp-uicc.com), które posiada 57 regionalnych przedstawicieli na wszystkich kontynentach. MCND jest zaangażowane w kilka międzynarodowych projektów na temat nowotworów dziedzicznych. MCND jest koordynatorem 2 projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską:

  • Rozwój sieci rejestrów rodzin z genetyczną predyspozycją do nowotworów w europie wschodniej (1999-2002)
  • Identyfikacja nowych genów predyspozycji do nowotworów przy pomocy analizy sprzężeń w polskich rodzinach z agregacja nowotworów piersi lub jelita grubego (2004-2006)

MCND otrzymało tytuł Centrum Doskonałości, a profesor Lubiński jest ekspertem Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi.

Więcej artykułów

Najnowsze wpisy