Międzynarodowa współpraca i rozpoznawalność

Pogram Ministerstwa Zdrowia – pacjenci na badania profilaktyczne w ramach opiek rodzin z wysokim ryzykiem nowotworów: telefon od rejestracji: 91 425 04 89

 

pacjenci finansowani z NFZ czyli

           – pacjenci nowi ze skierowaniami,

           – pacjenci na kolejne wizyty konsultacyjne,

           – pacjenci po odbiór wyników badań genetycznych

będą przyjmowani w SPSK1 w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych, wejście oznaczone lit. „O”.

Tel. 91 425 04 72/73

 

MCND posiada bliskie kontakty naukowe z innymi ośrodkami badawczymi działającymi w zakresie diagnostyki nowotworów dziedzicznych na świecie. Szczególnie bliska współpraca prowadzona jest z zespołem profesora Stevena Naroda z Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie oraz profesora Rodneya Scotta z Newcastle w Australii. Od 2003 roku MCND wydaje międzynarodowe czasopismo naukowe „Hereditary Cancer in Clinical Practice” (www.hccp-uicc.com), które posiada 57 regionalnych przedstawicieli na wszystkich kontynentach. MCND jest zaangażowane w kilka międzynarodowych projektów na temat nowotworów dziedzicznych. MCND jest koordynatorem 2 projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską:

  • Rozwój sieci rejestrów rodzin z genetyczną predyspozycją do nowotworów w europie wschodniej (1999-2002)
  • Identyfikacja nowych genów predyspozycji do nowotworów przy pomocy analizy sprzężeń w polskich rodzinach z agregacja nowotworów piersi lub jelita grubego (2004-2006)

MCND otrzymało tytuł Centrum Doskonałości, a profesor Lubiński jest ekspertem Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi.

Więcej artykułów

Najnowsze wpisy