Międzynarodowa współpraca i rozpoznawalność

MCND posiada bliskie kontakty naukowe z innymi ośrodkami badawczymi działającymi w zakresie diagnostyki nowotworów dziedzicznych na świecie. Szczególnie bliska współpraca prowadzona jest z zespołem profesora Stevena Naroda z Uniwersytetu w Toronto w Kanadzie oraz profesora Rodneya Scotta z Newcastle w Australii. Od 2003 roku MCND wydaje międzynarodowe czasopismo naukowe „Hereditary Cancer in Clinical Practice” (www.hccp-uicc.com), które posiada 57 regionalnych przedstawicieli na wszystkich kontynentach. MCND jest zaangażowane w kilka międzynarodowych projektów na temat nowotworów dziedzicznych. MCND jest koordynatorem 2 projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską:

  • Rozwój sieci rejestrów rodzin z genetyczną predyspozycją do nowotworów w europie wschodniej (1999-2002)
  • Identyfikacja nowych genów predyspozycji do nowotworów przy pomocy analizy sprzężeń w polskich rodzinach z agregacja nowotworów piersi lub jelita grubego (2004-2006)

MCND otrzymało tytuł Centrum Doskonałości a profesor Lubiński jest ekspertem Unii Europejskiej w zakresie badań nad nowotworami dziedzicznymi.

Więcej artykułów