Kontakt

Międzynarodowe Centrum Nowotworów Dziedzicznych

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

Adres: 70-115 Szczecin, ul. Połabska 4

Sekretariat Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM

tel.: (091) 466 15 32, 466 15 34

fax: (091) 466 15 33

Onkologiczna Poradnia Genetyczna SPSK2

tel.: (091) 466 15 52

tel./fax (091) 466 15 53

I. Pacjenci, którzy chcą się zarejestrować do Onkologicznej Poradni Genetycznej w Szczecinie muszą mieć skierowanie od lekarza rodzinnego i być ubezpieczonym.

Zarejestrować można się:

  • Osobiście w Onkologicznej Poradni Genetycznej w godzinach 8:00 – 15:00, (Szczecin, ul. Połabska 4, na terenie SPSK2 na Pomorzanach, III piętro – lokalizacja na mapce)
  • Wypełniając ankietę w „Strefie dla pacjenta” na tej stronie i przesyłając ją na adres opg@pum.edu.pl (należy w ankiecie koniecznie podać adres zamieszkania i kontakt telefoniczny),
  • Telefonicznie: 91 466 15 52 lub 91 466 15 53 – ten numer jest również automatyczną sekretarką: należy podać nazwisko, numer telefonu, a stali pacjenci również numer karty w OPG,
  • Faxem – 91 466 15 53.

 

II. Warunkiem zarejestrowania do Onkologicznych Poradni Genetycznych w innych obsługiwanych przez naszych konsultantów ośrodkach w Polsce jest przesłanie do nas internetem (opg@pum.edu.pl) lub pocztą (Zakład Genetyki i Patomorfologii PUM, ul. Połabska 4, 70-115 Szczecin) wypełnionej ankiety (w Strefie dla pacjenta).

UWAGA: Tylko w przypadku stwierdzenia podejrzenia wysokiej genetycznej predyspozycji do nowotworów w rodzinie prześlemy Państwu informację określającą termin i miejsce konsultacji genetycznej.

 

Kierownik: Prof. dr. hab. n. med. Jan Lubiński