Seminarium

Szanowni Państwo,

Nowe, niekiedy rewolucyjne zmiany dotyczą zarówno profilaktyki (w tym chemoprewencji), jak i wczesnego wykrywania, czy wreszcie leczenia nowotworów.
Wskazania do badań genetycznych szybko się rozszerzają i dotyczą osób dorosłych nie tylko z rodzin, gdzie wcześniej pojawiły się zachorowania.
W związku z powyższym zapraszamy do udziału w seminariach szkoleniowych.
Seminaria takie systematycznie organizujemy w naszym Ośrodku, a ich zakres obejmuje:

* podstawy genetyki
* sposoby diagnozowania pacjentów
* techniki badań genetycznych
* cel wykonywania testów genetycznych
* zalecenia dla pacjentów (jasne określenie postępowania w zależności od wyników badania, prowadzenie pacjenta z wynikiem
dodatnim testu)
* praktyczne zapoznanie się z funkcjonowaniem onkologicznej poradni  genetycznej

Tematyka seminariów:

1. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak Podstawy dziedziczenia.
2. dr hab. n. med. Bohdan Górski Diagnostyka molekularna nosicielstwa zmian DNA — testy zwiększonego ryzyka raka piersi.
3. prof. dr hab. n. med. Jacek Gronwald/ dr n. med. Tomasz Huzarski Genetyka kliniczna raka piersi/jajnika
4. dr n. med. Tomasz Byrski Korelacje genetyczno-kliniczne w chemioterapii.
5. Prof. dr hab. n. med Jan Lubiński Chemoprewencja
6. Prof. dr hab. n. med Jan Lubiński: Genetyka kliniczna raka jelita grubego.
7. dr hab. Grzegorz Kurzawski Diagnostyka molekularna nosicielstwa zmian DNA — testy zwiększonego ryzyka raka jelita grubego.
8. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak Genetyka kliniczna raka żołądka.
9. dr hab. n. med. Tadeusz Dębniak Genetyka kliniczna raka czerniaka.
10. dr hab. n. med. Cezary Cybulski Genetyka kliniczna raka prostaty.
11. dr hab. n. med. Cezary Cybulski Genetyka kliniczna VHL

Oprócz seminariów, uczestnicy będą brać udział w konsultacjach udzielanych pacjentom onkologicznej poradni genetycznej oraz w pracach pracowni molekularnej.

Seminarium jest bezpłatne. Informacji o terminach udziela pani Ewa Hawryszuk – tel. 91-4661534,

e-mail: ehawrysz@pum.edu.pl

Najnowsze wpisy