Dokumenty do pobrania

Należy pobrać i wydrukować wszystkie zamieszczone dokumenty (od 1 do 6) i z wypełnionymi zgłosić się w wyznaczonym terminie do Poradni Genetycznej/ na pobranie krwi!!!

1. Ankieta OPG

2. Deklaracja przystąpienia do badań

3. Informacja dla pacjenta

4. Oświadczenie

5. Oświadczenie o prawie do świadczeń opieki zdrowotnej

6. Kwestionariusz do badania stylu życia i zwyczajów żywieniowych (PDF do pobrania)

lub opcjonalnie wersja online:

Kwestionariusz do badania stylu życia i zwyczajów żywieniowych

oraz Kwestionariusz bieżącego zapisu spożycia żywności

 

Najnowsze wpisy