Nasza Organizacja

Zasoby
MCND ma swoją siedzibę na terenie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Pomieszczenia znajdują się na 2 piętrach (4000 m2) niedawno odnowionego budynku. Na potrzeby swojej działalności, MCND ma do swojej dyspozycji najnowszy sprzęt laboratoryjny.
Roczny budżet MCND wynosi 4 mln zł. Składają się na niego środki:
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego – w 30%,
zewnętrzne instytucje zlecające badania – w 20%,
inne źródła (głównie Narodowy Fundusz Zdrowia) – w 50%.

Struktura organizacyjna
Do prowadzenia swoich działań, MCND stworzyło silny zespół. Pracuje w nim ponad 90 osób, w tym 50 w charakterze naukowym (w tym 6 ze stopniem co najmniej dr hab.). Średnia wieku w zespole wynosi 33 lata; a okres zatrudnienia w jednostce – 15 lat.

Personel
Zespół MCND kierowany jest przez profesora Jana Lubińskiego, który jest również profesorem Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz kierownikiem Zakładu Genetyki i Patomorfologii.
Założyciel MCND, profesor Lubiński ukończył studia na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym oraz uzyskał stopień doktora nauk medycznych; posiada on również rozległe doświadczenie międzynarodowe, dzięki odbytym stażom we Francji (Instytut Pasteura) i Stanach Zjednoczonych (stypendium Fullbrighta).
Inni kluczowi członkowie zespołu MCND to: dr hab. n. przyr. Grzegorz Kurzawski, dr hab. n. med. Bohdan Górski, dr hab. n. med. Cezary Cybulski, dr hab. n. med. Jacek Gronwald, dr n. med. Tomasz Huzarski i dr n. md. Anna Jakubowska

Najnowsze wpisy