Lista Osiągnięć

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I DYDAKTYCZNE


1.
Stworzenie Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych i Zakładu Genetyki i Patomorfologii PUM, które stanowią duży ośrodek (Centrum Doskonałości w konkursie Unii Europejskiej; pierwsza w Polsce Onkologiczna Poradnia Genetyczna powołana w 1992 r. z pracowniami molekularnymi i zespołem pracowników liczącym ok. 60 osób) o znaczącej pozycji międzynarodowej dzięki wypracowanym w Polsce we współpracy z naukowcami z innych krajów osiągnięciom głównie z zakresu diagnostyki i profilaktyki nowotworów dziedzicznych

2.
Opublikowanie w ciągu ostatnich 10 lat ponad 150 publikacji z zakresu nowotworów dziedzicznych. Większość z nich stanową doniesienia oparte o wyniki badań wykonanych w Polsce i opublikowane w czasopismach z listy filadelfijskiej, w tym Nature Genetics (Impact Factor 25,556), PNAS (Impact Factor 10,231), Journal of National Cancer Institute (Impact Factor 15,678), American Journal of Human Genetics (Impact Factor 11,092), Cancer Research (Impact Factor 7,672), czy Journal of Medical Genetics (Impact Factor 5,535)

 

3. Zrealizowanie licznych projektów międzynarodowych; w 5 nasz ośrodek był/jest koordynatorem:

Projekt nr MZ/NIH-96-287
Genomic deletions as markers for renal carcinoma diagnosis; U.S.-Poland Maria Sklodowska-Curie Joint Fund II

Projekt nr ERB 3510-PL-92-2713
Molecular genetic analyses in
diagnosis of renal cell carcinoma – EC project

Projekt nr MZ/HHS-91-75
Molecular genetic analyses in tumour diagnosis; U.S.-Poland Maria Sklodowska-Curie Joint Fund II

Projekt nr QLRI-CT-1999-00063
Development of network of cancer family syndrome registries in Eastern Europe, 5 Program Ramowy Unii Europejskiej

Projekt nr MCKD-CT-2004-510114
Identification of new cancer susceptibility genes by linkage analyses in Polish families with aggregation of breast or colorectal cancers, 6 Program Ramowy Unii Europejskiej

4.
6 przyznanych patentów krajowych, 5 przyznanych patentów międzynarodowych; liczne zgłoszenia patentowe krajowe i zagraniczne.

5.
Wydawanie pod auspicjami UICC czasopisma recenzowanego Hereditary Cancer In Clinical Practice; editors-in-chief: J. Lubiński, R. Scott, R. Sijmons; oficjalny periodyk Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND), które od 2008 r. znajduje się na liście filadelfijskiej. MCND jest jednostką Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, jednak z 52 regionalnymi przedstawicielami na wszystkich kontynentach.

6.
Stworzenie unikalnego w skali międzynarodowej rejestru zespołów dziedzicznej predyspozycji do nowotworów o następujących parametrach:
blisko 4500 zdiagnozowanych i zarejestrowanych nosicielek mutacji BRCA1 – największa liczba na świecie
– ponad 15000 zarejestrowanych rodzin z innymi zespołami dziedzicznymi predyspozycji do nowotworów lub silnymi agregacjami nowotworów złośliwych i dostępnym materiałem biologicznym od co najmniej 1 chorego
– blisko 200000 próbek DNA od chorych z nowotworami lub krewnych
– blisko 7000 linii komórkowych od nosicielek mutacji BRCA1
– dane rodowodowe od 1258000 osób – ponad 80% członków zachodniopomorskiej regionalnej kasy chorych zebranych w trakcie realizacji pierwszego w świecie populacyjnego programu profilaktycznego
genetyczno-onkologicznego.

7.
Wydanie monografii „Nowotwory dziedziczne 2002” pod red. J. Lubińskiego i corocznych aktualizacji; ostatnio: „Genetyka kliniczna nowotworów 2009″.