Na przedzie prewencji nowotworów dziedzicznych

Profesor Jan Lubiński i jego zespół w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie są na przedzie badań nad nowotworami dziedzicznymi zarówno w Polsce, jak i w wymiarze międzynarodowym. Już w 1992 roku stworzyli oni pierwszą w Polsce Onkologiczną Poradnię Genetyczną (OPG). Ośrodek ten prowadzi działalność głownie w zakresie:

  • prowadzenia i zarządzania rejestrem próbek DNA i danych klinicznych,
  • badań podstawowych i stosowanych nad czynnikami genetycznymi powodującymi najczęstsze formy nowotworów,
  • wczesnego wykrywania i leczenia nowotworów.

Najnowsze wpisy