Największa na świecie baza danych syndromów nowotworów dziedzicznych

W 2003 roku ponad 800 000 przeankietowanych wcześniej osób zostało przebadanych pod kątem predyspozycji to nowotworów poprzez analizę rodowodową oraz badanie DNA. Ponad 70 000 próbek krwi zostało zebranych od osób z wysokim ryzykiem. Ponad 5000 rodzin z diagnozą nowotworu jest obecnie pod opieką MCND. MCND zdiagnozowało do chwili obecnej ponad 2 150 nosicieli mutacji BRCA1, co jest największą na świecie populacją nosicieli mutacji zidentyfikowaną poprzez badanie skryningowe.

Najnowsze wpisy