Unikalny zestaw patentów do testów DNA i środków farmaceutycznych

Ocenia się, że testy opracowane przez MCND pozwalają na wczesną diagnostykę predyspozycji do nowotworów piersi/jajnika na poziomie kosztów 50 razy niższych niż porównywalne testy opracowane przez firmę Myriad Genetics. Jakość danych zbieranych i metodologia stosowana w MCND pozwala na rozwój badań na testy DNA nie-etniczne. Naukowcy MCND zidentyfikowali nowe geny związane z predyspozycją do nowotworów. MCND dokonało zgłoszeń patentowych dla genów związanych z dziedziczna predyspozycją do nowotworów prostaty i jelita grubego – mutacje w genie NBS1 są odpowiedzialne za 10% rodzinnych nowotworów prostaty, a mutacje genu NOD2 powodują 15% nowotworów jelita grubego pojawiających sie u osób powyżej 50 roku życia. Badania nad testami oparte na patentach pozwolą znacząco zwiększyć prawdopodobieństwo zapobieżenia lub wczesnego wykrycia tych nowotworów. Trzecia grupa patentów opracowanych przez MCND dotyczą środków chemoprewencyjnych. Naukowcy MCND w badaniach pilotażowych wykazali, że u nosicieli mutacji BRCA1 podwyższony poziom selenu jest na ogół związany z podwyższeniem ryzyka zachorowania na raka piersi i/lub jajnika. U osób z podwyższonym poziomem selenu należy rozważyć opcję bardziej radykalnego postępowania profilaktycznego oraz zastosowanie diety ubogoselenowej.

Najnowsze wpisy