Wysoce efektywny program badawczy

Od początku jego istnienia, naukowcy MCND opublikowali ponad 100 artykułów naukowych w czasopismach naukowych o znaczeniu międzynarodowym. MCND planuje rozszerzyć swoje prace badawcze o:

  • geny związane z predyspozycją do nowotworów wszystkich narządów,
  • metody prewencji nowotworów,
  • chemoprewencja środkami farmaceutycznymi zawierającymi mikroelementy i witaminy.

Oczekuje się, że w ciągu najbliższych 5 lat, w MCND opracuje się co najmniej 15-20 patentowalnych odkryć. Rozszerzenie sieci centrów nowotworów dziedzicznych w Polsce MCND stymuluje rozwój diagnostyki nowotworów dziedzicznych w sektorze zdrowia publicznego w Polsce. Obecnie MCND jest wiodącym centrum spośród 22 centrów współpracujących, ulokowanych we wszystkich regionach Polski.

Najnowsze wpisy