KONFERENCJA NAUKOWA “GENETYKA KLINICZNA NOWOTWORÓW 2014″

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„Genetyka kliniczna nowotworów 2014’’

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w Międzynarodowej Konferencji „Genetyka kliniczna nowotworów 2014”, która odbyła się w dniach 25-26 września 2014r. Mamy nadzieję, że spełniła ona Państwa oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi na temat konferencji, uprzejmie prosimy kierować je na adres: konferencjanowotworydziedziczne@wp.pl

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejną konferencję, która odbędzie się w 2015 roku. W tym celu już teraz można wypełnić formularz rejestracyjny i wysłać na adres konferencjanowotworydziedziczne@wp.pl).

Szczególne podziękowania składamy J.M. Rektorowi PUM       prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Ciechanowiczowi oraz Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewiczowi za objęcie honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji „Genetyka kliniczna nowotworów 2014’’

Konferencja współfinansowana była ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz Województwa Zachodniopomorskiego i wspierana przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o. o., Eppendorf Poland Sp. zo.o., Promega GmbH, KAWA SKA Sp. zo.o.

Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

Komitet Organizacyjny Konferencji


International Conference

“CLINICAL GENETICS OF CANCER 2014”

Szczecin, 25-26 September 2014

(Center for New Medical Technologies, Unii Lubelskiej 1, Szczecin)

 

PDF

PROGRAM 2014

Thursday (25 September 2014)

9:00- 9:15

Conference opening

Micronutrients

9:15-10:15 Micronutrient Supplementation for Cancer Prevention.( A. Kristal, USA)

10:15-10:40 Coffee break

10:40-10:50 Microelements and pancreatic cancer risk. (M. Lener, Poland)

10:50-11:00 Selenium as diagnostic marker of cancers. (K. Jaworska-Bieniek, Poland)

11:00-11:10 Zinc as diagnostic marker of cancers. (K. Kaczmarek, Poland)

11:10-11:20 Iron as diagnostic marker of cancers. (G. Sukiennicki, Poland)

11:20-11:30 Magnesium as diagnostic marker of cancers. (W. Marciniak, Poland)

11:30-11:40 Copper as diagnostic marker of cancers. (M. Muszyńska, Poland)

11:40-12:00 Summarization. (W. Wąsowicz, J. Lubiński, Poland)

12:00-13:20 Lunch

Prevention and treatment of breast/ovarian cancer

13:20-13:30 Effectiveness of participatien in prophylactic programmes at the level of first contact outpatient clinic. (T. Włodarczyk, Poland)

13:30-13:40 Timing of oral contraceptive use and the risk of breast cancer in BRCA1 mutation carriers. (J. Gronwald, Poland)

13:40-13:50 Impact of oophorectomy on cancer incidence and mortality In women with a BRCA1 or BRCA2 mutation. (J. Gronwald, Poland)

13:50-14:20 Choice of drugs for the treatment of hereditary cancers: an update from Russia. (E. Imyanitov, Russia)

14:20-14:40 Effectiveners of cis-platinum in preoperative treatment of advanced breast cancers in BRCA1 carriers. (T. Byrski, Poland)

14:40-14:55 Clinical implications of CHEK2 mutation occurrence in breast cancer patient-case report. (E. Kilar, Poland)

14:55-15:05Copper transport system and response to ovarian cancer chemotherapy.
(K. Tęcza, Poland)

15:05-15:15 Pharmacogenetics of FAC chemotherapy side effects in breast cancer patients. (K. Tęcza, Poland)

15:15-15:35 Mastectomy versus breast conserving surgery in BRCA1 positive breast cancer. Literature review. (A. Irmejs, Latvia)

15:35-15:50 Coffee break

15:50-16:10 Ten-year survival In patients with BRCA1 or CHEK2 or NBS1- positive breast cancer. (T. Huzarski, Poland)

16:10-16:30 Comparison of 5-year survival in hereditary breast cancer and in unselected breast cancer patients with BRCA1 founder mutation. (P. Elsakov, Lithuania)

16:30-16:50 BRCA1/2 mutation status as independent factor of improved survival for advanced stage (III-IV) ovarian cancer. (R. Janavitius, Lithuania)

16:50-17:10 Programme of Ministry of Health-Part 4 Early defection of prostate cancer in families with hereditary predisposition to this tumour. (C. Cybulski, Poland)

17:10-18:15 Meeting of Section of Clinical Genetics of Cancer of Polich Society of Human Genetics.

18:30 Dinner

Friday (26 September 2014)

Hereditary colorectal cancer

8:00-8:15 Surgery In HNPCC. (J. Kładny, Poland)

8:15-8:30 Profilactic adnexetomy in patients with HNPCC. (T. Dębniak, Poland)

8:30-8:45 Presentation by honorary guest-the first Polish patient cured because of colorectal cancer in Lynch syndrome.

8:45-9:00 Summarization of results of molecular diagnostics in Lynch syndrome in Poland. (D. Dymerska, Poland)

9:00-9:20 Summarization of results of molecular diagnostics of colorectal polyposis in Poland. (A. Pławski, Poland)

9:20-9:30 Cumulative effects of genetic markers and the defection of advanced colorectal neoplasias by population screening. (P. Serrano-Fernandez, Poland)

9:30-9:50 Coffee break

Molecular diagnostics

9:50-10:15 Use of targeted next generation sequencing in familial cancer diagnostics.
(R. Sijmons, Netherlands)

10:15-10:35 Clinical implications of panel based next generation sequencing of hereditary breast/ovarian cancer. (R. Janavitius, Lithuania)

10:35-10:55 Sequencing in diagnostics of high genetic risk of breast cancer. (C. Cybulski, Poland)

10:55-11:15 The curious case of a woman with two BRCA1 mutations in trans. (R. Scott, Australia)

11:15-11:25 Analysis of large mutations in BARD1 in patients with breast and/of ovarian cancer. (K. Klonowska, Poland)

11:25-11:45 Comparative high resolution melting: a novel method of simultaneous screening for small mutations and copy number variations. (A. Pławski, Poland)

11:45-12:10 Coffee break

12:10-12:20 RET gene mutations spectrum in patients with medullary thyroid carcinoma (MTC) from Great Poland region. (M. Kaczmarek-Ryś, Poland)

12:20-12:30 Expression profiles of the selected genes in tumor and surgical margin in oral cavity cancer. (J. Strzelczyk, Poland)

12:30-12:40 The role of selected egzo-and endogenic agents on preiniciation process of bladder cancer. (A. Iwaniuk, Poland)

12:40-12:50 Concomitance of oncogenic HPV types, CHEK2 gene mutations, and CYP1B1 gene polymorphism as an increased risk factor for malignancy. (E. Borkowska, Poland)

12:50-13:00 Assessment of the usefulness of the EORTC risk tables in non-muscle-invasive bladder cancer. (E. Borkowska, Poland)

13:00-13:10 Prevalence of the E318K and V320I MITF germline mutations in Polish cancer patients and multi-organ cancer risk–a population-based study. (T. Gromowski, Poland)

13:10-13:15 Conference closing

13:15 Lunch


Streszczenie prac / Abstract :

1.  Edyta M. Borkowska, Adam Jędrzejczyk, Piotr Marks, James W.F. Catto, Bogdan Kałużewski – Assessment of the usefulness of the EORTC risk tables in non-muscle-invasive bladder cancer
2.  Banaszkiewicz M, Constantinou M, Pietrusiński M, Kępczyński L, Jędrzejczyk A, Rożniecki M, Marks P, Kałużewski B. – Concomitance of oncogenic HPV types, CHEK2 gene mutations, and CYP1B1 gene polymorphism as an increased risk factor for malignancy.
3.  T Byrski, T Huzarski, R Dent, E Marczyk, M Jasiowka, J Gronwald, J Jakubowicz, C Cybulski, R Wisniowski, D Godlewski, J Lubinski, SA Narod – Pathological Complete Response to Neoadjuvant Cisplatin in BRCA1-Positive Breast Cancer Patients
4.  Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Dominika Wokołorczyk, Wojciech Kuźniak, Aniruddh Kashyap, Victoria Sopik, Tomasz Huzarski,, Jacek Gronwald, Tomasz Byrski, Marek Szwiec, Anna Jakubowska, Bohdan Górski, Tadeusz Dębniak, Steven A Narod, Mohammad R Akbari – Sequencing in diagnostics of high genetic risk of breast cancer.
5.  Tomasz Gromowski, Bartłomiej Masojć, Rodney J. Scott, Cezary Cybulski, Bohdan Górski, Wojciech Kluźniak, Katarzyna Paszkowska-Szczur, Andrzej Rozmiarek, Bogusław Dębniak, Romuald Maleszka, Józef Kładny, Jan Lubiński, Tadeusz Dębniak – Prevalence of the E318K and V320I MITF germline mutations in Polish cancer patients and multi-organ cancer risk–a population-based study
6.  Iwaniuk A., Owczarek M., Pietrusiński M., Borkowska E., Rozniecki., M Borowiec M., Sosnowski M., Kocki J., Kałużewski B. – The role of selected egzo- and endogenic agents on preiniciation process of bladder cancer.
7.  Marta Kaczmarek-Ryś, Katarzyna Ziemnicka, Bartomiej Budny, Małgorzata Szkudlarek, Szymon Hryhorowicz, Marzena Skrzypczak-Zielińska, Andrzej Pławski – RET gene mutations spectrum in patients with medullary thyroid carcinoma (MTC) from Great Poland region.
8.  dr n. med. Ewa Kilar – Implikacje kliniczne obecności mutacji CHEK2 u pacjentki z rakiem piersi – opis przypadku.
Od cech molekularnych komórki nowotworowej w raku piersi do powstania przerzutów modyfikowanych przez leczenie systemowe.
9.  Katarzyna Klonowska, Magdalena Ratajska, Alina Kuzniacka, Izabela Brozek, Karol Czubak, Janusz Limon, Piotr Kozlowski – Analysis of large mutations in BARD1 in patients with breast and/or ovarian cancer.
10.  A. Kristal, USA – Micronutrient Supplementation for Cancer Prevention.
11.  Marcin Lener, Anna Wiechowska-Kozłowska, Magdalena Muszyńska, Katarzyna Jaworska-Bieniek, Grzegorz Sukiennicki, Katarzyna Kaczmarek, Tomasz Gromowski, Wojciech Marciniak, Anna Jakubowska and Jan Lubiński – Microelements as diagnostic markers of pancreatic cancer.
12.  Muszyńska M., Jaworska-Bieniek K., Kaczmarek K., Marciniak W., Sukiennicki G., Lener M., Durda K., Huzarski T., Byrski T., Gronwald J., Oszurek O., Cybulski C., Dębniak T., Morawski A., Jakubowska A., Lubiński J. – Magnesium as a diagnostic marker of cancer.
13. Muszyńska M., Jaworska-Bieniek K., Kaczmarek K., Marciniak W., Sukiennicki G., Lener M., Durda K., Huzarski T., Byrski T., Gronwald J., Oszurek O., Cybulski C., Dębniak T., Morawski A., Jakubowska A., Lubiński J. – Copper as diagnostic marker of cancers
14.  Paweł Borun, Tomasz Banasiewicz, Jarosław Walkowiak, Marzena Skrzypczak-Zielinska, Marta Kaczmarek-Rys, Andrzej Plawski . – Comparative-high resolution melting: a novel method of simultaneous screening for small mutations and copy number variations.
15.  Andrzej Plawski – Summarization of results of molecular diagnostics of colorectal polyposis in Poland.
16.  Rodney J. Scott, Michelle Wong-Brown, Mary McPhillips, Susan Dooley, Allan Spigelman, Margaret Gleeson and Cliff Meldrum – The curious case of a woman with two BRCA1 mutations in trans.
17.  Joanna Katarzyna Strzelczyk, Karolina Gołąbek, Łukasz Krakowczyk, Aleksander J. Owczarek, Martyna Fronczek, Andrzej Wiczkowski – Expression profiles of the selected genes in tumor and surgical margin in oral cavity cancer.
18.  Karolina Tęcza, Jolanta Pamuła-Piłat, Zofia Kołosza, Ewa Grzybowska – Copper transport system and response to ovarian cancer chemotherapy.
19.  Karolina Tęcza, Jolanta Pamuła-Piłat, Joanna Łanuszewska, Ewa Grzybowska – Pharmacogenetics of FAC chemotherapy side effects in breast cancer patients.
20.  Paweł Żuk, Artur Prusaczyk, Anna Kołak, Małgorzata Kalisz, Tomasz Włodarczyk – Factors influencing effective acquisition of primary care patients for cancer early diagnostics


 

patronat2014a


img plus napis

 

Najnowsze wpisy