KONFERENCJA NAUKOWA “GENETYKA KLINICZNA NOWOTWORÓW 2015″

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„Genetyka kliniczna nowotworów 2015’’

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w Międzynarodowej Konferencji „Genetyka kliniczna nowotworów 2015”, która odbyła się w dniach 24-25 września 2015r. Mamy nadzieję, że spełniła ona Państwa oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zdjęcia z konferencji zamieszczone są w galerii. (link). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi na temat konferencji, uprzejmie prosimy kierować je na adres: konferencjanowotworydziedziczne@wp.pl

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejną konferencję, która odbędzie się w 2016 roku. W tym celu już teraz można wypełnić formularz rejestracyjny i wysłać na adres konferencjanowotworydziedziczne@wp.pl).

Szczególne podziękowania składamy J.M. Rektorowi PUM       prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Ciechanowiczowi oraz Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewiczowi za objęcie honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji „Genetyka kliniczna nowotworów 2015’’, w tym roku patronat nad konferencja objęła również Okręgowa Izba Lekarska, której serdecznie dziękujemy.

Konferencja współfinansowana była ze środków Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych wspierana przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o. o., KAWA SKA Sp. z o.o., Sanlab S.C. J. Kaczmarek, M. Bińczak oraz AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o., którym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do dalszej współpracy.

   Komitet Organizacyjny Konferencji


Książka „GENETYKA KLINICZNA NOWOTWORÓW 2015”


International Conference

“CLINICAL GENETICS OF CANCER 2015”

Szczecin, 24-25 September 2015

(Center for New Medical Technologies, Unii Lubelskiej 1, Szczecin)

 

PDF

PROGRAM 2015

Thursday (24 September 2015)

9:00- 9:15 Conference opening

Prevention and treatment of breast/ovarian cancer
9:15-9:55 Panel testing for Breast Cancer Risk Assessment: is it just because we can rather than should?(R. Scott, Australia)
9:55-10:20 Recql is a new breast cancer susceptibility gene.(C. Cybulski, Polska)
10:20-10:35 Analysis of the association of APOBEC3B deletion with familial breast and/or ovarian cancer risk in Polish population. (K. Klonowska, Polska)
10:35-10:45 Poszukiwanie nowych mutacji w genie ABRA1 predysponujących do rozwoju raka piersi u pacjentek BRCA1 – ujemnych. Badania wstępne. (D. Januchowska, Polska)

10:45-11:15 Coffee break

11:15-11:30 Constitutional methylation of BRCA1 gene as breast cancer risk factor. (A. Jakubowska, Polska)
11:30-11:50 Predictors of Survival in BRCA1-Positive Breast Cancer Patients. (T. Huzarski, Polska)
11:50-12:10 Prognostic role of BRCA1 mutation in patients with triple-negative breast cancer. (A. Irmejs, Latvia)
12:10-12:25 Genetic determinants of response to FAC chemotherapy in breast cancer patients. (K. Tęcza, E. Grzybowska, Polska)
12:25-12:40 Differences in gene expression in triple negative breast cancers associated with a better disease-specific survival of the hereditary cancer patients. (E. Miklasevics, Latvia)

12:40-14:00 Lunch

14:00-14:10 High incidence of BRCA1 mutations in patients diagnosed with breast cancer during pregnancy. ( M. Szwiec, Polska)
14:10-14:25 Clinical observations during the course of breast cancer within family systems illustrated with an example of 5 diagnostic and therapeutic profiles. (E. Kilar, Polska)
14:25-14:45 Palb2 mutations predispose to poor prognosis breast cancer. (C. Cybulski, Polska)
14:45-15:00 Screening with Magnetic Resonance Imaging, Mammography and Ultrasound in Women at Low and Intermediate Risk of Breast Cancer. (T. Huzarski, Polska)

15:00-15:45 Coffee break

15:45-16:15 Hereditary cancer syndromes in Russia: the year 2015 update. (E. Imyanitov, Russia)
16:15-16:30 Genetic counseling. Our experience of creating first Hereditary cancer center in Russia. (A. Ilin, Russia)
16:30-16:45 Gene expression profile of MTC in relation to RET mutation status. (M. Oczko-Wojciechowska, Polska)
16:45-17:15 Families with rare tumor syndromes (e.g. BAP1:constitutional DNA mismatch repair syndrome: etc). -some families with rare tumor syndromes (e. g. BAP1; constitutional DNA mismatch repair syndrome; etc) (R. Sijmons, Netherlands)
17:15-17:25 Zastosowanie badań bilansowych w populacji dorosłej metodą na wczesną diagnostykę nowotworową.(A. Prusaczyk, Polska)
17:25-17:35 Praktyczne uwagi nt. realizacji pakietu onkologicznego i zastosowania karty DILO. (A. Prusaczyk, Polska)
17:35-18:55 Projekt programu Ministerstwa Zdrowia. (J. Lubiński, Polska)
18:55-18:15 Zebranie Sekcji Genetyki Klinicznej Nowotworów, Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka.

18:15 Dinner

Friday (25 September 2015)

8:30-9:10 Epidemiology and genetics of familial cancer (K. Hemminki, Finnland)
9:10-9:30 Somatic copy number variation is an important mechanism of regulation of miRNA and miRNA biogenesis genes DICER1 and DROSHA in cancer. (P. Kozłowski, Polska)
9:30-10:10 MesaCAPP: Mesalazine for colorectal cancer prevention in Lynch Syndrome. (Ch. Gasche, Austria)
10:10-10:30 Detection method for the 3’EPCAM genomic deletion and its frequency in Polish HNPCC patients. (A. Pławski, Polska)
10:30-10:45 Update on genes associated with predisposition to colorectal cancer.(M. Kuświk, Polska)

10:45-11:15 Coffee break

11:15-11:30 Badanie związku konstytucyjnych mutacji CHEK2 z zespołem mielodysplastycznym i ostrą białaczką szpikową. (H. Janiszewska, Polska)

Micronutrients

Selected micro-and macroelements as risk factors of cancers, prospective observational studies

11:30-11:45 Folic acid and cancers. (K. Durda, Polska)
11:45-12:00 Zinc. (K. Kaczmarek, Polska)
12:00-12:10 Iron. (G. Sukiennicki, Polska)
12:10-12:25 Copper. (W. Marciniak, Polska)
12:25-12:35 Magnesium. (W. Marciniak, Polska)
12:35-12:45 Selenium. (J. Lubiński, Polska)
12:45-13:00 Is serum elenium concentration associated with the development of age-related cataract. (M. Post, Polska)
13:00-13:15 Próba kliniczna chemoprewencji raków u kobiet poprzez suplementację selenem. (J. Lubiński, Polska)

13:15-13:25 Conference closing

13:30 LunchPDF

PROGRAM 2015


 

Streszczenie prac / Abstract :

1.Kari Hemminki and Asta Försti – EPIDEMIOLOGY AND GENETICS OF FAMILIAL CANCER

2. Anna Jakubowska – Constitutional methylation of BRCA1 gene as breast cancer risk factor.

3.Januchowska D. ,Krzywińska O., Bąk A., Junkiert-Czarnecka A., Haus O – Poszukiwanie nowych mutacji w genie ABRA1 predysponujących do rozwoju raka piersi u pacjentek BRCA1 – ujemnych. Badania wstępne.

4. Ewa Kilar – OBSERWACJE KLINICZNE PRZEBIEGU RAKA PIERSI W SYSTEMACH RODZINNYCH. Na przykładzie 5 profilów diagnostyczno-terapeutycznych.

5. Katarzyna Klonowska – Analysis of the association of APOBEC3B deletion with familial breast and/or ovarian cancer risk in Polish population.

6. Piotr Kozlowski – Somatic copy number variation is an important mechanism of regulation of miRNA and miRNA biogenesis genes DICER1 and DROSHA in cancer

7. Magdalena Kuświk – „The new genes” in the routine diagnosis of hereditary colon cancer

8. Edvins Miklasevics – Differences in gene expression in triple negative breast cancers associated with a better disease-specific survival of the hereditary cancer patients.

9. M. Oczko-Wojciechowska, M. Świerniak, J. Krajewska, M. Kowalska, T. Tyszkiewicz, A. Pawlaczek, M. Jarząb, M. Kowal, D. Rusinek, J. Zebracka-Gala, A. Czarniecka, B. Jarzab – Gene expression profile of MTC in relation to RET mutation status

10. Andrzej Plawski, Paweł Borun, Joanna Szczepinska, Monika Siolek, Beata Kozak-Klonowska – Detection method for the 3’EPCAM genomic deletion and its frequency in Polish HNPCC patients

11. Michał Post – Is serum selenium concentration associated with the development of age-related cataract?

12. J. MAKSIMENKO, A. IRMEJS, M. NAKAZAWA-MIKLASEVICA, I. MELBARDE-GORKUSA, G. TROFIMOVICS, J. GARDOVSKIS, and E. MIKLASEVICS – Prognostic role of BRCA1 mutation in patients with triple-negative breast cancer

13. A. Prusaczyk – Using Health Checkups for adult patients in primary health care as a method of early cancer diagnostics

14. A. Prusaczyk – REALIZACJA PAKIETU ONKOLOGICZNEGO I ZASTOSOWANIA KART DILO

15. E. R. Thompson, M. Wong-Brown, S. M. Rowley, S. Dooley, N. Li, M. Hipwell, S. McInerny, C. Meldrum, L. Devereux, D. Mossman, A. H. Trainer, Briar-Rose Millar, G. Mitchell, C. Smith, Paul A – Panel Testing for Breast Cancer Risk Assessment: is it just because we can rather than should?

16. Szwiec M, Tomiczek-Szwiec J, Gełej M, Cybulski C, Huzarski T – High incidence of BRCA1 mutations in patients diagnosed with breast cancer during pregnancy.

17. Karolina Tęcza, Jolanta Pamuła-Piłat, Joanna Łanuszewska, Ewa Grzybowska – Genetic determinants of response to FAC chemotherapy in breast cancer patients


 


 img_plus_napis_2015

Najnowsze wpisy