KONFERENCJA NAUKOWA „GENETYKA KLINICZNA NOWOTWORÓW 2013”

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
„Genetyka kliniczna nowotworów 2013’’

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w Międzynarodowej Konferencji „Genetyka kliniczna nowotworów 2013”, która odbyła się w dniach 26-27 września 2013r. Mamy nadzieję, że spełniła ona Państwa oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Zdjęcia z konferencji zamieszczone są w galerii. (link). Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek uwagi na temat konferencji, uprzejmie prosimy kierować je na adres: konferencjanowotworydziedziczne@wp.pl

Jednocześnie chcielibyśmy zaprosić Państwa na kolejną konferencję, która odbędzie się w 2014 roku. W tym celu już teraz można wypełnić formularz rejestracyjny i wysłać na adres konferencjanowotworydziedziczne@wp.pl).

Chcielibyśmy również podziękować Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego i Pomorskiemu Uniwersytetowi Medycznemu  w Szczecinie, jak również Roche Diagnostics Polska Sp. z o. o., Transition Technologies S.A., Copernicus Diagnostics Sp. z o.o., Meranco Aparatura Kontrolno-Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o. o. DANMAR  S.C. A.N. Ciesielczyk, M.D.Chmielińscy, za udział w konferencji.

           Szczególne podziękowania składamy J.M. Rektorowi PUM       prof. dr hab. n. med. Andrzejowi Ciechanowiczowi oraz Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego Olgierdowi Geblewiczowi za objęcie honorowym patronatem Międzynarodowej Konferencji „Genetyka kliniczna nowotworów 2013’’

Serdecznie zapraszamy do dalszej współpracy.

                                                  Komitet Organizacyjny Konferencji


International Conference
“CLINICAL GENETICS OF CANCER 2013”
Szczecin, 26-27 September 2013
(Center for New Medical Technologies, Unii Lubelskiej 1, Szczecin)

 Thursday  (26 September 2013)
08:30 – 08:45 Conference opening

Breast and ovarian cancer –diagnostics and treatment
08.45-09.15 Genetic insights into breast cancer risk. (R. Scott, Australia)
09.15-09.45 Russian experience in hereditary cancer testing. (E. Imyanitov, Russia)
09.45-10.05 The spectrum of mutations in a group of 325 patients from families with breast and ovarian cancer in the region of Saxony, Germany. (M. Tomys, Germany)
10.05-10.20 BRCA1 Founder Mutations and Ovarian Cancer in Belarus. (A. Savanevich, Belorussia)

10:20 – 10:50 Coffee break

10.50-11.15 Genetic polymorphisms and ovarian cancer risk and response to paclitaxel/cisplatin chemotherapy.
(E. Grzybowska, Poland)
11.15-11.30 Genetic polymorphisms, efficiency and toxicity of cancer chemotherapy. (K. Tęcza, Poland)
11.30-11.55 Chemotherapy, cisplatin. (T. Byrski, Poland)
11.55-12.25 Application of Next-Generation Sequencing for hereditary cancer in clinics. (R. Janavicius, Lithuania)
12.25-12.40 Microelements in BRCA1. (J. Lubiński, Poland)
12:40 – 14:00 Lunch
14.00-14.25 Management of hereditary breast cancer. Clinical and scientific experience from Oncology institute of Riga Stadins university. (A. Irmejs, Latvia)

Colorectal cancer-diagnosis and treatment

14.25-14.45 Familial risk and diagnosis of colorectal cancer in young individuals. (P. Elsakov, Lithuania)
14.45-15.05 Influence of lactose intolerance on colorectal cancer incidence in the Polish population.
(A. Pławski P. Boruń, Poland)
15.05-15.25 Retrospective analysis of patients with hereditary non-polyposis colorectal cancer (HNPCC).
(Z. Banaszkiewicz, Poland)
15.25-15.40 The pathological significance of selected MLH1 missense mutations based on the theoretical in silico.
(M. Dubanowicz, Poland)
15.40-15.55 Functional in silico analysis of missense mutations in the MSH6 gene. (K. Gajdel, Poland)
15.55-16.05 Germline deletions in the EPCAM gene as a cause of Lynch syndrome-preliminary studies in Polish population. (K. Tutlewska)
16.05-16.15 Lynch syndrome mutations in Poland and the Baltic States. (D. Dymerska)

16:15 – 16:45 Coffee break

Prostate cancer- diagnosis and treatment

16.45-17.00 The G84E mutation in the HOXB13 gene and cancer risk in Poland. (W. Kluźniak, Poland)
17.00-17.15 Optimizing recruitment to a prostate cancer surveillance program among male BRCA1 mutation carriers: invitation by mail or by telephone. (A. Galor, Poland)
17.15-17.30 The presence of prostate cancer at biopsy is predicted by a number of genetic variants. (A. Kashyap, Poland)
17.30-17.50 Clinical genetics of prostate cancer. (C. Cybulski, Poland)
17.50-18.10 Module of prostate cancer in programme of Ministry of Health. (C.Cybulski, Poland)
18.10-18.30 Section of Clinical Genetics of Cancer of Polish Society of Human Genetis –organizational meeting. (J.Lubiński, Poland)

18:30 Dinner

Friday (27 September 2013)

Selenium and other microelements

08.45-09.25 Selenium and cancer-what have we learned from epidemiology and molecular epidemiology studies?
(E. Jabłońska, W. Wąsowicz, Poland)
09.25-09.40 Selenium as diagnostic marker of cancers. (K. Jaworska-Bieniek, Poland)
09.40-09.55 The influence of selenium concentration and variations in selenoprotein genes on the CHEK2 dependent cancers. (S. Gupta)
09.55-10.10 Results of program of early diagnosis of lung caner In Szczecin. (T.Grodzki, Poland)
10.10-10.25 Iron as diagnostic marker of cancers. (G.Sukiennicki, Poland)
10.25-10.40 Zinc as diagnostic marker of cancers. (K.Kaczmarek, Poland)
10.40-10.55 Copper as diagnostic marker of cancers. (M.Muszyńska, Poland)
10.55-11.10 Microelements and pancreatic cancer risk. (M.Lener, Poland)
11.10-11.25 Summarization. (W. Wąsowicz, J.Lubiński, Poland)
11:25 – 11:55 Coffee break

Other aspects of contemporary oncology

11.55-12.10 Cyclin D1 and CHEK2 gene polymorphic variants as low risk susceptibility alleles in DTC patients.
(S. Hryhorowicz, Poland)
12.10-12.25 Genomic imbalance In endometria hyperplasia and cancer. (M. Bednarek, Poland)
12.25-12.40 Attempt of identification of selected enviromental and genetic factors in preinitioation of mbladder cancer.
(M. Pietrusiński, Poland)
12.40-12.55 Pericardial metastases from BRCA1-associated peritoneal cancer. Case report.
(A. Abramowska, D. Godlewski, Poland)
12.55-13.10 Xeroderma pigmentosum genes and melanoma risk. (K. Paszkowska-Szczur, Poland)
13.10-13:20 Conference closing

13:20 Lunch


Streszczenie prac / Abstract :

1.  Abramowska Anna, Godlewski Dariusz – “Pericardial metastases from BRCA1-associated peritoneal cancer. Case report.”
2.  Banaszkiewicz Zbigniew, Jarmocik Paweł, Mrozowski Marcin, Jawień Arkadiusz – Retrospective analysis of patients with hereditary non- polyposis colorectal cancer (HNPCC)
3.  Michał Bednarek, Maria Constantinou, Łukasz Kępczyński, Agata Shiar Kassassir, Anna Sobczuk, Maria Wieszczycka, Jacek Suzin, Bogdan Kałużewski. – Genomic imbalance in endometrial hyperplasia and cancer
4.  Dubanowicz – THE PATHOLOGICAL SIGNIFICANCE OF SELECTED MLH1 MISSENSE MUTATIONS BASED ON THE THEORETICAL IN SILICO PREDICTIONS
5.  Dagmara Dymerska, Jan Lubinski, Grzegorz Kurzawski – Lynch syndrome mutations in Poland and the Baltic States
6.  Pavel Elsakov. – Familial risk and diagnosis of colorectal cancer in young individuals.
7.  Katarzyna Gajdel – Functional in silico analysis of missense mutations in the MSH6 gene.
8.  Anna Galor, Cezary Cybulski, Jan Lubiński, Steven A. Narod, Jacek Gronwald – Optimizing Recruitment to a Prostate Cancer Surveillance Program among Male BRCA1 Mutation Carriers: Invitation by Mail or by Telephone
9.  Satish Gupta – The influence of selenium concentration and variations in selenoprotein genes on the CHEK2-dependent cancers.
10.  Szymon Hryhorowicz, Katarzyna Ziemnicka, Marta Kaczmarek-Ryś, Justyna Hoppe-Gołębiewska, Andrzej Pławski, Marzena Skrzypczak-Zielińska, Monika Gołąb, Małgorzata Szkudlarek, Batłomiej Budny, Marek Ruchała, Ryszard Słomsk – ”Cyclin D1 and CHEK2 polymorphic variants as low risk susceptibility alleles in DTC patients”
11.  Jabłońska E., Gromadzińska J., Wąsowicz W. – “Selenium and cancer – what have we learned from epidemiology and molecular epidemiology studies?”
12.  Katarzyna Paszkowska-Szczur. – Xeroderma pigmentosum genes and melanoma risk.
13.  M.Pietrusiński, M.Traczyk, M.Rożniecki, M.Banaszkiewicz, M.Owczarek, M.Constantinou, B.Kałużewski – Próba identyfikacji wybranych czynników środowiskowych i genetycznych w preinicjacji raka pęcherza moczowego
14.  Andrzej Pławski, Piotr Machtel, Paweł Boruń, Marzena Skrzypczak-Zielińska, Arleta Wojciechowska-Łącka, Dariusz Godlewski, Tomasz Banasiewicz – Influence of lactose intolerance on colorectal cancer incidence in the Polish population
15.  A.Savanevich, O.Ashuryk, J.Lubiński, J.Gronwald – BRCA1 Founder Mutations and Ovarian Cancer in Belarus
16.  Rodney J. Scott, Michelle Wong-Brown, Kelly Avery-Kiejda – Genetic Insights Into Breast Cancer Risk
17.  Karolina Tecza, Jolanta Pamula-Pilat, Zofia Kolosza, Natalia Radlak, Ewa Grzybowska – Genetic polymorphisms and ovarian cancer risk and response to paclitaxel/cisplatin chemotherapy.
18Karolina Tęcza, Jolanta Pamuła-Piłat, Zofia Kołosza, Natalia Radlak, Ewa Grzybowska – Genetic polymorphisms, efficiency and toxicity of cancer chemotherapy
19.  Tomys Michalina, Skrzypczak-Zielinska Marzena, Jasinowska Marzena, Plawski Andrzej, Froster G. Ursula – The spectrum of mutations in families with breast and ovarian cancer from the region of Saxony, Germany.
20.  Katarzyna Tutlewska, Jan Lubinski, Grzegorz Kurzawski – Germline deletions in the EPCAM gene as a cause of Lynch syndrome –preliminary studies in Polish population.


konferencja 1

konferencja 2

_MG_9028_-_10-15cm

Najnowsze wpisy