OPG w Szczecinie

Rejestracja w Onkologicznej Poradni Genetycznej SPSK1 w Szczecinie

Podstawą przyjęcia do OPG jest skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub
innego specjalisty mającego umowę z NFZ.

Do skierowania można dołączyć wypełnioną ankietę, która jest zamieszczona na
stronie internetowej www.genetyka.com/strefa pacjenta.

W celu zarejestrowania się do OPG w Szczecinie należy zgłosić się osobiście w Rejestracji Onkologicznej Poradni Genetycznej mieszczącej się w budynku Centrum Diagnostyki i Leczenia Nowotworów Dziedzicznych w SPSK1 przy ul. Unii Lubelskiej 1 (wejście „O”).

Pacjenci zamiejscowi mogą oryginał skierowania z wypełnioną ankietą wysłać
pocztą na adres Poradni:
Onkologiczna Poradnia Genetyczna SPSK1, ul. Unii Lubelskiej 1, 71-252
Szczecin.
O terminie konsultacji genetycznej zostaną Państwo powiadomieni
korespondencyjnie (prosimy więc o podanie dokładnego adresu pocztowego).

Informacje można też uzyskać dzwoniąc do Onkologicznej Poradni Genetycznej:

Tel. 91 425 04 72/73

lub wysyłając zapytanie mailowo: opg@pum.edu.pl

 

 

 

Najnowsze wpisy