Ankieta

Polityka Prywatności OPG

Ośrodek Nowotworów Dziedzicznych w Szczecinie prowadzi badania mające na celu wykrycie i objęcie opieką lekarską rodzin, w których występują nowotwory. Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szansę całkowitego wyleczenia. Warunkiem kwalifikacji do badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie poniższej ankiety (nawet, jeśli posiadane dane nie są kompletne) i wysłane jej e-mailem na adres: opg@pum.edu.pl lub pocztą na adres naszej Poradni.

ANKIETA

Pacjenci, którzy chcą się zarejestrować do Onkologicznej Poradni Genetycznej w Szczecinie muszą mieć skierowanie od lekarza rodzinnego i być ubezpieczonym!

Tylko w przypadku stwierdzenia podejrzenia wysokiej genetycznej predyspozycji do nowotworów w rodzinie prześlemy Państwu informację określającą termin konsultacji genetycznej!

Onkologiczna Poradnia Genetyczna SPSK1,
ul. Unii Lubelskiej 1,
71-252 Szczecin
Telefon: 91 425 04 72; e-mail: opg@pum.edu.pl

Najnowsze wpisy